adult-business-career-209234
bezbednost zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Usluga bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata sledeće poslove:

 • Izrada Akta o proceni rizika
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada Programa obuke
 • Izrada zakonom propisanih evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i njihovo ažuriranje
 • Obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, osnovne i periodične Stručne obuke zaposlenih
 • Izrada prateće dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta i prijava radova inspekciji rada
 • Kontrola primene propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radnom mestu
 • Komunikacija sa medicinom rada
 • Upućivanje zaposlenih na prethodne i periodične lekarske preglede
 • Upućivanje zaposlenih na obuke iz oblasti pružanja prve pomoći
 • Komunikacija sa inspekcijom rada
 • Učećše u internim i eksternim kontrolama primene standarda
 • Konsultantske usluge interne kontrole dokumenata

Scroll to Top