Шта је Акт о процени ризика?

Акт о процени ризика Акт о процени ризика је основни и најважнији документ предвиђен Законом о безбедности и здрављу на раду. Акт о процени ризика је документ који се користи у оквиру система управљања ризицима како би се идентификовали потенцијални ризици и њихова вероватноћа појављивања у одређеној ситуацији, као и да би се утврдиле мере […]

Шта је Акт о процени ризика? Read More »