Šta je Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizikaAkt o proceni rizika je osnovni i najvažniji dokument predviđen Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.Akt o proceni rizika je dokument koji se koristi u okviru sistema upravljanja rizicima kako bi se identifikovali potencijalni rizici i njihova verovatnoća pojavljivanja u određenoj situaciji, kao i da bi se utvrdile mere za upravljanje …

Šta je Akt o proceni rizika? Read More »