deklaracija o usaglašenosti proizvoda
deklaracija-o-usaglasenosti proizvoda

Deklaracija o usaglašenosti ambalaže sa zahtevima za stavljanje u promet

Jedna od naših usluga je i izrada deklaracije o usaglašenosti proizvoda proizvođača i propratne dokumentacije, u skladu sa tehničkim propisima.

Deklaracija o usaglašenosti je vrsta isprave o usaglašenosti i predstavlja jednu od najvažnijih isprava (dokumenata) za veliki broj proizvoda koji se stavljaju na tržište ili u upotrebu u Republici Srbiji. Deklaracija o usaglašenosti je obavezan „izlazni” dokument za sve proizvode koji se stavljaju na tržište ili u upotrebu. Ova isprava predstavlja neku vrstu pravne izjave kojom proizvođač ili njegov zastupnik potvrđuje:

  1. Da su ispunjeni svi odgovarajući zahtevi iz tehničkog propisa;
  2. Da poseduje tehničku dokumentaciju, odnosno drugu dokumentaciju o ispitivanjima, kojom se nesumnjivo potvrđuje ispunjenost zahteva iz tehničkog propisa
  3. Da preuzima odgovornost za usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtevima, odnosno za bezbednost proizvod

Pravilo je da se deklaracija o usaglašenosti proizvoda, bez obzira da li je reč o domaćem proizvodu ili proizvodu iz uvoza, uvek mora pozivati na srpski tehnički propis kojim su propisani bitni zahtevi za taj proizvod.Ovo je opšte pravilo koje je propisano članom 25. stav 1. tačka 5) Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09).

Scroll to Top