декларација о усаглашености производа
deklaracija-o-usaglasenosti proizvoda

Декларација о усаглашености амбалаже са захтевима за стављање у промет

Једна од наших услуга је и израда декларације о усаглашености производа произвођача и пропратне документације, у складу са техничким прописима.

Декларација о усаглашености је врста исправе о усаглашености и представља једну од најважнијих исправа (докумената) за велики број производа који се стављају на тржиште или у употребу у Републици Србији. Декларација о усаглашености је обавезан „излазни” документ за све производе који се стављају на тржиште или у употребу. Ова исправа представља неку врсту правне изјаве којом произвођач или његов заступник потврђује:

  1. Да су испуњени сви одговарајући захтеви из техничког прописа;
  2. Да поседује техничку документацију, односно другу документацију о испитивањима, којом се несумњиво потврђује испуњеност захтева из техничког прописа
  3. Да преузима одговорност за усаглашеност производа са прописаним захтевима, односно за безбедност производ

Правило је да се декларација о усаглашености производа, без обзира да ли је реч о домаћем производу или производу из увоза, увек мора позивати на српски технички пропис којим су прописани битни захтеви за тај производ.Ово је опште правило које је прописано чланом 25. став 1. тачка 5) Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Службени гласник РС”, број 98/09).

Scroll to Top