koordinator na gradilištu222
bezbednost-na-radu-kacige

Координација безбедности и здравља на раду на градилиштима

Према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („сл. гласник рс“, бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018):

 • Инвеститор, односно заступник инвеститора је дужан да одреди једног или више координатора за израду пројекта и једног или више координатора за извођење радова када на градилишту изводе или је предвиђено да ће радове изводити два или више извођача радова.
 • Обавезе инвеститора, односно заступника инвеститора, не односе се на изградњу објеката површине до 300 м2, осим у случајевима када се изводе радови при којима се појављује специфичан ризик од настанка повреда и оштећења здравља запослених или је при изградњи таквог објекта потребна Пријава градилишта
 • Инвеститор, односно заступник инвеститора је дужан да, пре почетка рада на градилишту, обезбеди да се изради План превентивних мера безбедности и здравља на раду

КООРДИНАТОР БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ФАЗИ ПРОЈЕКТОВАЊА

 • Израда Плана превентивних мера
 • Пријава градилишта надлежној Инспекцији рада и ажурирање пријаве градилишта по потреби
 • Ажурирање Плана превентивних мера на захтев координатора за безбедност у фази извођења радова

КООРДИНАТОР БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ФАЗИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

 • Ажурирање Пријаве градилишта
 • Свакодневни обиласци градилишта који обухватају:
  • Комуникацију са извођачима радова и њихову координацију,
  • Контролу документације из области безбедности и здравља на раду
  • Контролу примене прописаних мера безбедности и здравља на раду
  • Комуникација са Инспекцијом рада
  • Дневно извештавање Инвеститора о стању безбедности на градилишту
nase-usluge
gradisliste 600x400 1
Scroll to Top