koordinator na gradilištu222
bezbednost-na-radu-kacige

Koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („sl. glasnik rs“, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018):

 • Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova.
 • Obaveze investitora, odnosno zastupnika investitora, ne odnose se na izgradnju objekata površine do 300 m2, osim u slučajevima kada se izvode radovi pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih ili je pri izgradnji takvog objekta potrebna Prijava gradilišta
 • Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da, pre početka rada na gradilištu, obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

KOORDINATOR BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI PROJEKTOVANJA

 • Izrada Plana preventivnih mera
 • Prijava gradilišta nadležnoj Inspekciji rada i ažuriranje prijave gradilišta po potrebi
 • Ažuriranje Plana preventivnih mera na zahtev koordinatora za bezbednost u fazi izvođenja radova

KOORDINATOR BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

 • Ažuriranje Prijave gradilišta
 • Svakodnevni obilasci gradilišta koji obuhvataju:
  • Komunikaciju sa izvođačima radova i njihovu koordinaciju,
  • Kontrolu dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Kontrolu primene propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu
  • Komunikacija sa Inspekcijom rada
  • Dnevno izveštavanje Investitora o stanju bezbednosti na gradilištu
nase-usluge
gradisliste 600x400 1
Scroll to Top