Licence, sertifikati i stučni ispiti

Naša kompanija, kao i naši zaposleni i saradnici, poseduje sve neophodne licence, sertifikate, uverenja i završene obuke, neophodne za obavljanje poslova iz naše delatosti

LICENCE KOMPANIJE

 • Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (2009)
 • Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (2016)
 • Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad (2016)

LICENCE I UVERENJA NAŠIH ZAPOSLENIH I SARADNIKA

 • Predrag Gavrilović (2018)
 • Vidosav Obućina (2018)
 • Raško Maksimović (2019)
 • Branislava Obućina (2020)
 • Sanja Kalajanović (2020)
 • Katarina Mitrović (2020)
 • Nevena Đorđević (2020)
 • Aleksandar Simić (2020)
 • Branislava Obućina (2007)
 • Verica Maksimović (2009)
 • Vidosav Obućina (2009)
 • Raško Maksimović (2010)
 • Predrag Gavrilović (2010)
 • Jovan Mićić (2011)
 • Sanja Kalajanović (2013)
 • Katarina Mitrović (2018)
 • Predrag Gavrilović (2011)
 • Branislava Obućina (2011)
 • Vidosav Obućina (2012)
 • Raško Maksimović (2012)
 • Jovan Mićić (2019)

OSTALA DOKUMENTA

 • Raško Maksimović
 • Status JPOA za izvođenje programa obrazovanja odraslih  – program obuke za primenu mera i bezbedan i zdrav rad pri rukovanju dizalicom (2019 – izdaje se na 5 godina)
 • Status JPOA za izvođenje programa obrazovanja odraslih  – program obuke za primenu mera i bezbedan i zdrav rad pri rukovanju viljuškarom (2019 – izdaje se na 5 godina)
 • Status JPOA za izvođenje programa obrazovanja odraslih  – program obuke za primenu mera i bezbedan i zdrav rad pri rukovanju podiznom platformom (2019 – izdaje se na 5 godina)
 • Status JPOA za izvođenje programa obrazovanja odraslih  – program obuke za primenu mera i bezbedan i zdrav rad pri rukovanju elektrovučnim vozom -tegljačem (2019 – izdaje se na 5 godina)
Scroll to Top