Лиценце, сертификати и стучни испити

Наша компанија, као и наши запослени и сарадници, поседује све неопходне лиценце, сертификате, уверења и завршене обуке, неопходне за обављање послова из наше делатости

ЛИЦЕНЦЕ КОМПАНИЈЕ

 • Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду (2009)
 • Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду (2016)
 • Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад (2016)

ЛИЦЕНЦЕ И УВЕРЕЊА НАШИХ ЗАПОСЛЕНИХ И САРАДНИКА

 • Предраг Гавриловић (2018)
 • Видосав Обућина (2018)
 • Рашко Максимовић (2019)
 • Бранислава Обућина (2020)
 • Сања Калајановић (2020)
 • Катарина Митровић (2020)
 • Невена Ђорђевић (2020)
 • Александар Симић (2020)
 • Бранислава Обућина (2007)
 • Верица Максимовић (2009)
 • Видосав Обућина (2009)
 • Рашко Максимовић (2010)
 • Предраг Гавриловић (2010)
 • Јован Мићић (2011)
 • Сања Калајановић (2013)
 • Катарина Митровић (2018)
 • Предраг Гавриловић (2011)
 • Бранислава Обућина (2011)
 • Видосав Обућина (2012)
 • Рашко Максимовић (2012)
 • Јован Мићић (2019)

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

 • Статус ЈПОА за извођење програма образовања одраслих  – програм обуке за примену мера и безбедан и здрав рад при руковању дизалицом (2019 – издаје се на 5 година)
 • Статус ЈПОА за извођење програма образовања одраслих  – програм обуке за примену мера и безбедан и здрав рад при руковању виљушкаром (2019 – издаје се на 5 година)
 • Статус ЈПОА за извођење програма образовања одраслих  – програм обуке за примену мера и безбедан и здрав рад при руковању подизном платформом (2019 – издаје се на 5 година)
 • Статус ЈПОА за извођење програма образовања одраслих  – програм обуке за примену мера и безбедан и здрав рад при руковању електровучним возом -тегљачем (2019 – издаје се на 5 година)
Scroll to Top