dizalica
boxes business company 1267324

Pregled i provera opreme za rad

Pregled i provera opreme za rad:

 • Dizalica i uređaj nosivosti od 0,5 tona i više
 • Regalna dizalica na mehanizovani pogon
 • Podizna platforma na mehanizovani pogon
 • Viseća skela, na mehanizovani pogon
 • Samohodno vozilo, na mehanizovani pogon (viljuškari, elektrovučna vozila, tegljači…)
 • Presa, makaze, nož i valjak, na mehanizovani pogon
 • Oprema za preradu i obradu drveta, plastičnih i sličnih materijala, na mehanizovani pogon
 • Uređaji u kojima se nanose i suše premazna sredstva
 • Privremena električna instalacija sa uređajima, opremom i priborom
 • Oprema za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije i alati) za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da se na njoj vrše preventivni i periodični pregledi i provere

Ispitivanje instalacija

 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje panik rasvete

Organizovanje sa Institutima Ispitivanja uslova radne okoline:

 • mikroklime
 • osvetljenosti
 • fizičkih štetnosti (buka i vibracije)
 • hemijskih štetnosti.
Scroll to Top