viljuskar-obuka-za-rukovanje
hemikalije-obuka

Стручно оспособљавање запослених

 1. Безбедно руковање опремом за рад – Програм образовања одраслих према статусу ЈПОА на основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:
  • Руковање виљушкаром
  • Руковање подизном платформом
  • Руковање дизалицом,
  • Руковање електровучним возилом-тегљачем.
 2. Обуке за безбедан и здрав рад:
  • Руковаоци средствима унутрашњег транспорта
  • Рад на висини
  • Руковаоци опремом за рад у производном погону
  • Руковаоци грађевинском механизацијом
  • Безбедно руковање и рад при инсталирању и одржавању опреме напонског нивоа до 1000В
 3. Обуке запослених за поступање у управљању отпадом
 4. Обуке запослених за управљање хемикалијама и биоцидним производима.
Scroll to Top