bezbednost-na-radu-opasne-materije
image from rawpixel id 954901 jpeg 1 scaled

Upravljanje hemikalijama

 1. Upravljanje hemikjalijama u sledećim slučajevima:
  • pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji)
  • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija
  • u izradi bezbednosnog (SDS) lista za hemikaliju koja se stavlja u promet
  • pri izradi Izveštaja o bezbednosti hemikalija
  • oko dobijanja dozvole za obavljanje delatnosti prometa, naročito opasnih hemikalija
  • oko stavljanja detergenta u promet
  • u sprovođenju procedure u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
  • u pogledu ograničenja i zabrana, propisanih Zakonom
  • u pogledu upisa biocidnog proizvoda u privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje Tehničkog dosijea i prateće dokumentacije
  • u postupku za dobijanje Odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda
  • u pogledu klasifikacije biocida, njihovog obeležavanja, pakovanja i oglašavanja u skladu sa Zakonom
  • u pogledu korišćenja, skladištenja, odlaganja i maloprodaje opasnih hemikalija i biocida
 2. Izrada uputstava i procedura za korišćenje opasnih hemikalija i biocida i postupanja sa otpadom
 3. Obuke zaposlenih za upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima
 4. Nadzor nad primenom procedura u upravljanju hemikalijama i biocidnim proizvodima
 5. Operativna pomoć klijentima u postupku po naloženoj meri inspektora
 6. Konsultantske usluge interne kontrole dokumenata

Scroll to Top