НАШЕ УСЛУГЕ

Покривамо широк спектар услуга. Захваљујући нашем знању, професионалности и искуству успешно смо релизовали велики број послова и пројекта из наведених области

Према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („сл. гласник рс“, бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018)
опширније
Израда Акта о процени ризика
Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду
опширније
Дизалица и уређај носивости од 0,5т
Регална дизалица на механизовани погон
Подизна платформа на механанизован погон
опширније
Безбедно руковање опремом за рад
Обуке за безбедан и здрав рад
Обуке запослених за поступање у управљању отпадом
опширније
Израда Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
Израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину
опширније
Управљање хемикалијама при изради документације за упис хемикалија у Регистар хемикалија (Досије о хемикалији)
Управљање хемикалијама при изради Извештаја о безбедности хемикалија
опширније
Декларација о усаглашености је врста исправе о усаглашености и представља обавезан документ за све производе који се стављају на тржиште или у употребу
опширније
Процена ризика од катастрофа представља обавезу према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
опширније
Scroll to Top