NAŠE USLUGE

Pokrivamo širok spektar usluga. Zahvaljujući našem znanju, profesionalnosti i iskustvu uspešno smo relizovali veliki broj poslova i projekta iz navedenih oblasti

Prema Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („sl. glasnik rs“, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018)
opširnije
Izrada Akta o proceni rizika
Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
opširnije
Dizalica i uređaj nosivosti od 0,5t
Regalna dizalica na mehanizovani pogon
Podizna platforma na mehananizovan pogon
opširnije
Bezbedno rukovanje opremom za rad
Obuke za bezbedan i zdrav rad
Obuke zaposlenih za postupanje u upravljanju otpadom
opširnije
Izrada Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Izrada Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
opširnije
Upravljanje hemikalijama pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji)
Upravljanje hemikalijama pri izradi Izveštaja o bezbednosti hemikalija
opširnije
Deklaracija o usaglašenosti je vrsta isprave o usaglašenosti i predstavlja obavezan dokument za sve proizvode koji se stavljaju na tržište ili u upotrebu
opširnije
Procena rizika od katastrofa predstavlja obavezu prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
opširnije
Scroll to Top