zaštita životne sredine
zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

U spektru svojih usluga Green inženjering ima i usluge iz oblasti zaštita životne sredine. Tu pre svega spadaju usluge iz oblasti procene uticaja na životnu sredinu i usluge upravljanjnja otpadom. Sadržina zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu je definisana članom 8. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS„, br. 135/2004, 36/2009) i članom 2. Pravilnika o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/2005).

 • Izrada Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
 • Izrada Zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Izrada Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
 • Izrada Plana upravljanja otpadom, njegovo kontinualno ažuriranje i dopuna
 • Usluge Lica odgovornog za upravljanje otpadom
 • Izrada procedura i uputstava za upravljanje otpadom
 • Konsultacije u vezi sa obaveznim ispitivanjima parametara životne sredine
 • Konsultacije prilikom izbora operatera za transport i skladištenje otpada
 • Konsultacije prilikom organizovanja privremenih skladišta opasnog i neopasnog otpada
 • Konsultacije prilikom ispitivanja opasnog otpada
 • Planiranje i praćenje izrade zakonom propisane dokumentacije
 • Pomoć u vođenju zakonom propisanih dnevnih evidencija
 • Izrada evidencija uvezenih ili proizvedenih proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Izrada godišnjih izveštaja i predaja ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine
 • Obuke zaposlenih za postupanje u upravljanju otpadom
 • Nadzor nad primenom procedura u upravljanju otpadom
 • Operativna pomoć klijentu u postupku po naloženoj meri inspektora
 • Konsultantske usluge interne kontrole dokumenata

Scroll to Top